Jak montować płyty na plac zabaw – instrukcje i porady

by Kamil
0 comment

Przedstawiamy krótką instrukcję użytkowania i instalacji płyt gumowych jako nawierzchni na plac zabaw, aby zapewnić jak najdłuższą ich żywotność, najlepszą jakość i bezpieczeństwo użytkowników. Zwracamy uwagę na dobór podłoża, drenaż, konserwację, kontrolę oraz funkcje i zadania jakie powinny być spełnione

Podłoże do instalacji produktu

Płyty gumowe można montować na podbudowie betonowej, asfaltowej oraz podbudowie
z kruszyw np. warstwie ubitego żwiru. Podłoże z betonu przed instalacją płyt musi być właściwie przygotowane Nie może zawierać żadnych obcych materiałów i substancji, takich jak: kurz, woda, farby, oleje itp. Podłoże powinno być gładkie i płaskie. Chroni to przed oddzielaniem się materiału od betonu. Podłoża asfaltowe przed instalacją nie mogą mieć żadnych większych pęknięć lub szczelin.
W przypadku, gdy użyje się podłoża z kruszyw, to każda warstwa musi być dokładnie zagęszczona, ubita. Należy jednak uważać, aby woda odpłynęła z płyt gumowych i zapewnić to przez wystarczającą przepuszczalność materiału bazowego oraz pochylenie lub odpowiedni drenaż.

Instrukcje dotyczące konserwacji i kontroli

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, konieczne jest przestrzeganie procedur określonych przez producenta nawierzchni gumowych. Bardzo ważne jest stałe usuwanie z powierzchni różnych elementów takich jak: kamienie, śnieg, liście i gałęzie. Główny nacisk należy położyć na usuwanie z przedmiotów z ostrymi krawędziami, takich jak: szkło, igły i inne ostre przedmioty. To jest niezbędne aby chronić nawierzchnie gumowe i zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników. Ważne jest również, aby uniknąć kontaktu powierzchni płytek z substancjami chemicznymi i ropopochodnymi lub innymi związkami organicznymi.

Zadania podłoża na placu zabaw

Podstawowym zadaniem podłoża na placu zabaw jest amortyzacja upadków i ochrona dzieci przed urazami. Płyty gumowe na plac zabaw powinny być miękkie, odporne na uszkodzenia mechaniczne i elastyczne. Muszą być przesiąkalne, wtedy ich montaż jest bardzo łatwy, nie potrzebują instalowania kosztownych systemów drenażowych lub kanalizacyjnych. Co więcej, płyta na plac zabaw musi być antypoślizgowa, łagodzić wibracje i hałas, a także spełniać określone normy i posiadać wymagane atesty (PZH, HIC). Płyty gumowe powinny być również odporne na warunki atmosferyczne.

Charakteryzują się łatwym montażem, szczelnymi i stabilnymi połączeniami gwarantującymi bezpieczeństwo i długo żywotność. Instalowane celem ochrony dzieci przed urazami. Ich głównym zadaniem jest minimalizowanie skutków upadku z wysokości. Co więcej, muszą być przesiąkalne, antypoślizgowe, elastyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Related Posts

Leave a Comment